TAO

LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁS

Ki adhat támogatást? (támogatók köre)
– minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás (kivéve az állami tulajdonú Tao-alanyt).

Milyen formában adható a támogatást? (támogatás formája)
– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott eszköz (könyvértéken), nyújtott szolgáltatás (bekerülési értéken).
– a támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül- nem növeli meg a társasági adó alapját.

Kiknek adható a támogatás? (kedvezményezettek köre)
– a látvány-csapatsport országos szakszövetségei,
– a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezetek- köztük a szakszövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezetek,
– a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
– felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását végző amatőr egyesületek,
– a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,
– a sport stratégiai fejlesztését szolgáló sportköztestület (MOB).

Mire adható a támogatás?
– utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
– versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
– személyi jellegfű ráfordításokra,
– tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények, teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést,
– képzéssel összefüggő feladatokra.

A támogatás előnyei:
– A vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet.
– adókedvezmény vehető igénybe, hiszen a felajánlott összeg mértékével csökkenthető a támogatást adó cég adóalapja.
Vagyis kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
– a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
– a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból levonható a támogatás teljes összege.

Create AccountLog In Your Account