Nagyatádi Városi Sportcsarnok

A nagyatádi Városi Sportcsarnok 2001 novemberében került átadásra a Szent István parkban. Az ezer fő befogására alkalmas létesítmény a kor színvonalának megfelelően ötvözi a többfunkciós használhatóság legfontosabb elemeit: a 45×24 méteres, európai szabványoknak megfelelő küzdőteret, melyen tulajdonképpen valamennyi teremsport remek feltételekkel űzhető.

A sportcsarnokban hat öltöző, kondicionáló terem, illetve automata tekepálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére. A délelőtti órákban a városban működő oktatási intézmények iskolarendszerű testnevelésórákat tartanak a csarnokban. A délutáni időszakban a városban működő versenysportágak felnőtt, ifjúsági és utánpótlás csapatai, egyéb sportágak együtteseinek edzéseinek, valamint bajnoki versenyek lebonyolításának ad helyet.

Az épületben működő Vencel Söröző és Étterem a napi kulturált vendéglátás mellett a nagy rendezvények teljes körű kiszolgálását is biztosítja. A tágas létesítmény a sportrendezvények mellett alkalmas szórakoztató és kulturális programok lebonyolítására, így például koncertek, fogadások, bálok, konferenciák, vásárok és színpadi előadások rendszeresen helyet kapnak.

A Városi Sportcsarnoktól 50 m-re lévő általános iskolában még egy új 20×40 m-es küzdőterű (kézilabdapálya méretű) tornacsarnok található, így lehetőség nyílik akár több csapatos tornák két közeli helyszínen történő egyidejű lebonyolítására is.

Szállásigény esetén a 100 m-re lévő, nemrég felújított József Attila Középiskolai Kollégium 2-4 ágyas fürdőszobás hálóiban kedvező áron biztosítható a sportolók elhelyezése.

Nagyatád a szobrok, parkok és fürdők városa. Csodálatos természeti környezet övezi. A településen termál-strandfürdő, fedett uszoda és gyógyfürdő is működik, amely létesítmények kitűnő lehetőséget biztosítanak a sporteseményekre érkezők szabadidejének eltöltésére, a versenyek utáni regenerálódásra.

Cím: 7500 Nagyatád, Szent István park 2.
Sportcsarnok vezető: Szakályné Pintér Mária
Telefon: 82/553-082
Fax: 82/553-083

Pályarendszabályok

1. A néző a sportcsarnokba akkor léptethető be, ha
– érvényes jeggyel, bérlettel vagy meghívóval rendelkezik,
– nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
– nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanó eszközt, pénztárszalagot, követ és egyéb, – az emberi életet és testi épségét veszélyeztető – eszközt, illetve tárgyat.

2. A rendezők kötelesek a nézők beléptetése során ruházat- és csomagátvizsgálást végezni.

3. A nézők tudomásul veszik, hogy a fenti rendelkezések megszegése vagy be nem tartása esetén, még érvényes belépőjegy, illetve meghívó birtokában sem léphetnek a sportcsarnok területére.

4. A nézők kizárólag a számukra kijelölt szektorban található ülőhelyet foglalhatják el, illetve az ehhez tartozó helyiségeket használhatják.

5. A nézők tudomásul veszik, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

6. A nézők kötelesek a sportrendezvény rendjét megtartani, a rendezők utasítását betartani. A Pályarendszabályok megszegése, illetve szándékos rendbontás esetén a rendezők eltávolíthatják a nézőt a helyszínről, amely kézilabda mérkőzések látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

7. A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevőnézők egyetemlegesen, a Ptk-nak a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerint felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.

8. A szervező a hatályos jogszabályok alapján, a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében a sportcsarnok területén kamerarendszer alkalmazásával felvételeket készít.

9. A szervező a mérkőzésen résztvevő nézők számára felelősség biztosítást kötött.

A szervezők kérik a szurkolókat, hogy támogassák munkájukban: ne engedjék,hogy felelőtlen kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többségszórakozását, örömét.

A SPORTLÉTESÍTMÉNY TERÜLETÉRE TILOS BEVINNI AZ ALÁBBIAKAT:

TILTOTT ÖNKÉNYURALMI JELKÉPET Btk. 269/B. (1), azaz Ötágú vörös csillag, Horogkereszt, Sarló-kalapács jelvényt,  SS jelvényt, Árpádsávos zászló hungarista kereszttel.

A KÖZBIZTONSÁGRA KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES ESZKÖZÖKET
175/2003.(X. 28) kormányrendelet (melléklete)

– Olyan szúró, vagy vágóeszköz, amely szúró hosszúsága vagy vágóéle meghaladja a 8 centimétert, továbbá szúróhosszúsága, vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugós kés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülést okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, szerszámíj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli, stb.)
– A  jellegzetes ütés céljára használható és ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: boxer, ólmosbot)
– A lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek
– Az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray)
– Az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat)
– Az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján  védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló)
– Az olyan eszköz, amely zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek)
– A lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.

Create AccountLog In Your Account